Baze podataka

imagesCAZNVMK4Baza podataka (Database) je računarski izraz za zbirku podataka koji se odnosi na određeni pojam ili koji pripadaju određenoj poslovnoj aplikaciji. Baza podataka pomaže organizaciju podataka u logičke celine radi jednostavnosti pristupa i učitavanja. Izrazi baza podataka, tabela, zapis, polje i vrednost odnose se na hirerarhiju od najvišeg ka najnižem. U Accessu, baza podataka je opšte skladište za podatke i njima pridružene objekte. Access može da radi samo sa jednom bazom podataka u datom trenutku. Međutim unutar jedne baze podataka možete imati stotine tabela, obrazaca, upita, izveštaja, makroa .

Podaci se skladište u „crnog kutiji“ koja se zove tabela. Tabelarni prikaz prikazuje podatke u obliku niza redova i kolona. Baza podataka sadrži alate  pomoću kojih podatke iz tabele možete da učitavate, prikazujete na ekranu ili na štampanim izveštajima u gotovo svakom obliku koji zamislite.

U Access-u Queryoznačava upit odnosno pitanje koje se postavlja bazi podataka radi izdvajanja i prikazivanja samo zapisa koji se traže. Upiti  omogućavaju da se unaprede akcije filtriranja podataka. Oni  su moćniji od filtera.  Upit  je komponenta baze podataka koja se koristi kada je potrebno naći i analizirati određene podatke iz jedne ili više tabela. Podaci u upitu nisu podaci tabele, to je samo dinamički (virtuelni) skup zapisa koji se ne čuva u bazi podataka. U bazi se čuva samo struktura upita, a upit se izvršava svaki put kada se pozove. Tada se iz najsvežije verzije svih zapisa izdvoje zapisi kako je zadato u upitu. Zatvaranjem upita, dinamički skup nestaje i ne zauzima prostor na disku.

Obrasci (Forms) omogućavaju strukturiraniji prikaz podataka nego št oje tabelarni prikaz. Taj strukturirani prikaz obezbeđuje uvid u zapise baze podataka i omogućava njihovo dodavanje, ažuriranje i brisanje.

Izveštaji (Reports) se prvenstveno koriste za izračunavanja i sumiranja podataka. Izmeštaji mogu da kombinuju podatke iz više tabela dfa bi predstavili složene veze koje postoje između raznih skupova podataka.

Makroi su objekti baze podataka koji se prave radi automatizovanja određenih poslova. Umesto da se svaki put ponavljaju isti koraci, proces se može automatizovati pomoću makroa.

 

 

 

 

Advertisements

Zatvoreno za komentare.

%d bloggers like this: