Kreiranje referenci u formulama

Referenca ćelije je adresa ćelije i može da se odnosi na apsolutnu lokaciju ćelije na nekom radnom listu ili na relativnu lokaciju u odnosu na neku drugu ćeliju.

Postoje četiri načina referenciranja ćelija:

  •  relativne reference,
  •  apsolutne reference,
  •  mešovite reference i
  •  imena.

Kreiranje referenci u formulama

 

Advertisements

Zatvoreno za komentare.

%d bloggers like this: