Finansijske funkcije u Excel-u

10. marta 2013.

Microsoft Excel sadrži odlične finansijske funkcije (financial functions), koje možete da koristite da obavite korisne proračune, kao što su projektovanje buduće vrednosti investicija, ili izračunavanje mesečnih rata za kredit…

Finansijske funkcije

Advertisements

Baze podataka

2. decembra 2012.

imagesCAZNVMK4Baza podataka (Database) je računarski izraz za zbirku podataka koji se odnosi na određeni pojam ili koji pripadaju određenoj poslovnoj aplikaciji. Baza podataka pomaže organizaciju podataka u logičke celine radi jednostavnosti pristupa i učitavanja. Izrazi baza podataka, tabela, zapis, polje i vrednost odnose se na hirerarhiju od najvišeg ka najnižem. U Accessu, baza podataka je opšte skladište za podatke i njima pridružene objekte. Access može da radi samo sa jednom bazom podataka u datom trenutku. Međutim unutar jedne baze podataka možete imati stotine tabela, obrazaca, upita, izveštaja, makroa .

Podaci se skladište u „crnog kutiji“ koja se zove tabela. Tabelarni prikaz prikazuje podatke u obliku niza redova i kolona. Baza podataka sadrži alate  pomoću kojih podatke iz tabele možete da učitavate, prikazujete na ekranu ili na štampanim izveštajima u gotovo svakom obliku koji zamislite.

U Access-u Queryoznačava upit odnosno pitanje koje se postavlja bazi podataka radi izdvajanja i prikazivanja samo zapisa koji se traže. Upiti  omogućavaju da se unaprede akcije filtriranja podataka. Oni  su moćniji od filtera.  Upit  je komponenta baze podataka koja se koristi kada je potrebno naći i analizirati određene podatke iz jedne ili više tabela. Podaci u upitu nisu podaci tabele, to je samo dinamički (virtuelni) skup zapisa koji se ne čuva u bazi podataka. U bazi se čuva samo struktura upita, a upit se izvršava svaki put kada se pozove. Tada se iz najsvežije verzije svih zapisa izdvoje zapisi kako je zadato u upitu. Zatvaranjem upita, dinamički skup nestaje i ne zauzima prostor na disku.

Obrasci (Forms) omogućavaju strukturiraniji prikaz podataka nego št oje tabelarni prikaz. Taj strukturirani prikaz obezbeđuje uvid u zapise baze podataka i omogućava njihovo dodavanje, ažuriranje i brisanje.

Izveštaji (Reports) se prvenstveno koriste za izračunavanja i sumiranja podataka. Izmeštaji mogu da kombinuju podatke iz više tabela dfa bi predstavili složene veze koje postoje između raznih skupova podataka.

Makroi su objekti baze podataka koji se prave radi automatizovanja određenih poslova. Umesto da se svaki put ponavljaju isti koraci, proces se može automatizovati pomoću makroa.

 

 

 

 


Zadaci iz Excel-a

2. decembra 2012.

toonbig_triadVezba1

Vezba2

Zadatak 1

Zadatak 2

Zadatak 3


Uputstvo za rad u Excel-u

8. novembra 2012.

Kratko uputstvo za rad u Excel-u.

Excel2007


Početak rada na novoj prezentaciji

16. oktobra 2012.

Power Point je verovatno najpopularniji program za izradu prezentacija. Mogli bismo ga nazvati čak i programom za komunikaciju, jer je cilj prezentacije zapravo efikasna razmena ideja.

Pomoću Power Pointa možete napraviti slajdove sa složenim pozadinama, atraktivnom grafikom, pratećim zvukom, animacijama, video zapisima. Međutim, to ne znači da sve to treba zaista i da koristite! Previše elemenata čine poruku nejasnom.

Neka ključne tačke vaše prezentacije budu predstavljene upečatljivo i jednostavno, i ona će biti uspešna. Jednostavnost je vrlina.

Pri izradi prezentacija često se naglašava vizuelni utisak, što jeste važno, ali u većini slučajeva najbitniji je zapravo tekst. Ne treba zaporaviti da je cilj prezentacije komunikacija, a osnovno sredstvo za to su reči. Power Point olakšava unos i izmenu reči i čini da one (ne zanemarujući, dakle, ni vizuelni utisak) deluju izuzetno ubedljivo.

Pojam prezentacije i slajda


Kreiranje referenci u formulama

16. oktobra 2012.

Referenca ćelije je adresa ćelije i može da se odnosi na apsolutnu lokaciju ćelije na nekom radnom listu ili na relativnu lokaciju u odnosu na neku drugu ćeliju.

Postoje četiri načina referenciranja ćelija:

  •  relativne reference,
  •  apsolutne reference,
  •  mešovite reference i
  •  imena.

Kreiranje referenci u formulama

 


Osnovne formule i funkcije u Excel-u

16. oktobra 2012.

Excel raspolaže sa nekoliko stotina ugrađenih funkcija, koje u rukama veštog korisnika predstavljaju moćan alat za upravljanje poslovnim sistemima.

Takođe, upotreba formula kreiranih od strane korisnika daje Excelu dodatne mogućnosti i čini ga jednim od glavnih programa za tabelarne proračune i analizu.

Osnovne formule i funkcije u Excelu